Posted by

Bảng Chiết Khấu

Cấp bậc Tiền Nhập Số lượng lẻ Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3  Sau chiếtkhấu Mua lẻtừng món Butiqlab,mộc chiđường đen abisalabLadamer Salon,TBGNhập Khẩu Chi nhánh 5 triệu 5 10% 10% 5% Đại lí 10 triệu 20 20% 15% 10% Đại lí cấp 1 30 triệu 30 30% 20% 15% Đại […]