standard-title Bảng Chiết Khấu

Bảng Chiết Khấu

Spread the love
Cấp bậcTiền NhậpSố lượng lẻCấp độ 1Cấp độ 2Cấp độ 3
Sau chiết
khấu
Mua lẻ
từng món
Butiqlab,
mộc chi
đường đen
abisalab
Ladamer
Salon,
TBG
Nhập Khẩu
Chi nhánh5 triệu510%10%5%
Đại lí10 triệu2020%15%10%
Đại lí cấp 130 triệu3030%20%15%
Đại lí cấp 280 triệu5040%25%20%
Tổng đại lí150 triệu10045%30%24%
Nhà phân phối250 triệu20050%35%27%
Giáo đốc
khu vực
350 triệu30055%40%30%