Chúng tôi đã đào tạo hàng trăm học viên tất cả đều bắt đầu từ con số không, hoàn toàn không biết gì về nghề trước đó. Tất cả đều cố gắng vì lòng đam mê nghề và không ngừng học hỏi.

Các học viên học trực tiếp tại Trịnh Phương Spa, và được các chuyên viên trong Trịnh Phương SPA trực tiếp hướng dẫn từ những bài cơ bản nhất.

Được thực hành trực tiếp lên mẫu người, và hướng dẫn tận tình mỗi lúc được lên mẫu người thực tế.