Nước rửa tay An Care Quýt Mắc-ca Bồ Hòn 300ml – Farm Lab

79.000

Nước rửa tay Dear Nature giúp bảo vệ da tay bạn, đặc biệt các em nhỏ, tránh dư lượng hóa chất bám trên tay và vào cơ thể chúng ta; đồng thời giúp bảo vệ từng tấc đất và mạch nước ngầm vì chất thải ra phân hủy sinh học dễ dàng, an toàn cho môi trường.